Cookies? Lekker!

Op 5 juni trad de nieuwe cookiewet in werking. Dit betekent dat een webbezoeker duidelijk geïnformeerd moet worden als de website een cookie plaatst (bijvoorbeeld voor het meten van statistieken of integratie van social media) en dat hij hiervoor zijn toestemming moet geven.

Bezoekers aan www.circa2.nl zien deze melding over cookies.

Hoewel deze wettelijke bepaling aansluit bij de nieuwe Europese ePrivacy Richtlijn, is de Nederlandse overheid behoorlijk streng waar het gaat om implementatie. In veel landen is gekozen voor een zogenaamde ‘stilzwijgende toestemming’, waarbij een consument niet actief hoeft aan te geven of hij cookies toestaat. De regel in Nederland is dat websites bezoekers moeten informeren en toestemming vragen alvorens zij een cookie of andere gegevens op de computer, laptop of mobiele telefoon plaatsen of uitlezen. Dit geldt niet voor cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site. Bedrijven en websitebeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij praktische invulling geven aan de nieuwe cookiebepaling.

En nu? Hoe zit het met uw website?
Begin augustus voldeed slechts 1 van de 25 grootste Nederlandse websites aan de nieuwe cookiewetgeving (bron). Formeel dient de nieuwe wetgeving voor 1 januari 2013 geïmplementeerd te zijn, vanaf dat moment gaat OPTA de regels handhaven. Is uw website door Circa Twee gemaakt? Neem dan contact met ons op voor de implementatie van de cookiewetgeving: cookie@circa2.nl.